Türkiye’de, sağlık sektöründe öncü olan ve uluslararası alanda da pek çok ilke imza atarak dünyanın 192 ülkesinden hastaya sağlık hizmeti sunan Memorial Sağlık Grubu, 2020 yılının son çeyreğinde hayata geçirdiği ‘MEMORIAL PATOLOJİ’ ile, bu alanda da Türkiye ve dünyada referans merkezi olmayı hedeflemektedir.

Kanser ve kanser dışı tüm hastalıkların, tanı ve tedavi yönlendirmesinde rol oynayan patoloji; hastaya özel tedavilerin belirlendiği “Memorial Multidisipliner Konseylerinde” ve Memorial Hastanelerinde hemen tüm branşlara konsültasyon hizmeti sağlayarak klinik ve laboratuvar arasında köprü görevi görmektedir.

PATOLOJİNİN İLGİ ALANLARI

Patoloji, kanser sıklığının giderek artmasına paralel olarak, genellikle toplumda ‘kanser tanısı’ ile eşdeğer görülmektedir. Özellikle kanserde patolojinin önemli bir yeri bulunmaktadır ve kanser tanısı için ‘altın standart’ patolojidir. Kanserin var olup olmadığı, türü (akciğer kanserinde farklı tedavi seçenekleri olan adenokarsinom veya skuamöz hücreli karsinom ayrımı, mide kanserinde lenfoma ve karsinoma ayrımı, rahim kanserinde rahim ağzı/endometrium kanseri ayrımının yapılması vb.), sınıflandırılması, tedavi ve takibinde gerekli parametreler, tedavi yanıtı gibi birçok bilgi patolojik inceleme ile belirlenir. Kanser tedavisinde en önemli adım da patolojik tanının doğruluğudur.

  • Kanser dışı hastalıklar: Gastroenterolojik hastalıklar, endoskopik/kolonoskopik incelemeler, dermatolojik hastalıkların tanısı, hematolojik hastalıkların tanısı için kemik iliği ve lenf düğümü incelemeleri, jinekolojik ve romatolojik hastalıkların tanısı, karaciğer ve böbrek hastalıklarında, vücuttan alınan her türlü doku örneği patolojik olarak incelenebilir ve tanı konulur.
  • Takip biyopsiler: Organ nakli yapılacak hastalara ait biyopsi örnekleri, nakil sonrası ortaya çıkan çeşitli durumlar, komplikasyonların tanısı için patolojik inceleme gereklidir.
  • Kanser taraması:Serviks (rahim ağzı) kanserinde, PAP test / PAP smear incelemesinde olduğu gibi kanser gelişmeden, hastalıkların tanı ve tedavisinin yapılabilmesi için patolojik değerlendirme yapılır. PAP smear sonucu ile hastanın takip ve tedavisinin nasıl yapılacağı belirlenir.Benzer şekilde kalın bağırsak kanseri taramasında da patolojik inceleme gereklidir. Şüpheli alanlar/polipler kolonoskopik biyopsi ile örneklenir ve patolojik olarak incelenerek kanser varlığı açısından incelenir...
  • Ameliyatsız biyopsiler:Girişimsel radyolojik tekniklerin gelişmesiyle günümüzde, hemen tüm organlardan, radyoloji destekli sitolojik inceleme için örnek alınabilmekte, kesici iğne biyopsileri yapılabilmektedir. Bu tür işlemlerde patoloji hem hasta başında biyopsinin yeterliliğini değerlendirir hem de sonraki aşamalar ile hastalığın tanısını belirler.
  • Ameliyathane ortamında patolojik inceleme:Ameliyat sırasında da acil patolojik inceleme mümkündür. Beklenmedik bulgular varlığında veya ameliyatın çerçevesini belirlemek üzere, cerrahi işlem devam ederken, patoloji hekimleri değerlendirme yaparak ameliyatın seyrini belirler.

Patoloji bir hastalıkla ilgili 4 ana temayı inceler ve doğru tanı için tüm bu aşamaların bilinmesi, değerlendirilmesi gereklidir.

Etyoloji

Neden: Hastalığa sebep olan etken

Patogenez

Oluş biçimi: Etkenin hastalığı oluştururken izlediği yol

Morfoloji

Görünüm: Hastalık sonucunda meydana gelen yapısal değişiklikler

Klinik

Oluşan yapısal değişikliğin hastada meydana getirdiği fonksiyonel değişiklik

HEKİMLERİMİZ

Konsültan hekimlerimizle birlikte

Prof. Dr. İlknur Türkmen

Jinekopatoloji, Dijital Patoloji Dermatopatoloji
Prof. Dr. Fatma Aktepe

Meme Patolojisi,
Üropatoloji
Prof. Dr. Gülen Bülbül Doğusoy
Sindirim Sistemi/Karaciğer ve Pankreas - Baş/Boyun ve Kardiyovasküler Patoloji
Prof. Dr. Türkan Atasever Rezanko
Sitopatoloji, Nöropatoloji, Kemik yumuşak doku ve Baş/boyun Patolojisi
Doç. Dr. Pembe Gül
Güneş

Dermatopatoloji, Endokrin sistem patolojisi, Jinekopatoloji
Prof. Dr. Şemsi Yıldız


Hematopatoloji, Jinekopatoloji,
Gastrointestinal sistem patolojisi
Doç. Dr. Serdar Balcı (K)

Karaciğer/pankreas ve Sindirim sistemi patolojisi, Üropatoloji, Nöropatoloji
Doç. Dr. Murat Oktay


Meme Patolojisi, Üropatoloji

Prof. Dr. Mehtat Uz Ünlü (K)
Nefropatoloji, Gastrointestinal Sistem Patolojisi, Baş Boyun Patolojisi ve Tiroid Patolojisi, Laboratuvar Akreditasyonu
Prof. Dr. Sülen SARIOĞLU
Nefropatoloji,
Baş Boyun Patolojisi
Prof. Dr. Emine Çağnur ULUKUŞ
Jinekopatoloji,
Akciğer Patolojisi
Prof. Dr. Ayşen TERZİ
Kemik- Yumuşak Doku,
Gis, Üroloji
Prof. Dr. Pınar ATASOY
Dermatopatoloji,Gastrointestinal patoloji, Genel cerrahi patoloji
Uzm. Dr. Emre Karakök

Cerrahi Patoloji
Uzm. Dr. Fadime Gül SALMAN

Jinekopatoloji,
Genel Cerrahi Patoloji
Uzm. Dr. Fatma Gülgün Sade Koçak (K)
Cerrahi Patoloji, Gastrointestinal Sistem Patolojisi, Jinekopatoloji
Uzm. Dr. Rukiye Nilgün Erdoğan

GİS Patolojisi, Akciğer Patolojisi, Sitopatoloji
Uzm. Dr. Nural ÖREN
Gastrointestinal Sistem Patolojisi

PATOLOJİK İNCELEMENİN BASAMAKLARI

Patolojinin son ürünü “Patoloji Raporu”dur. Çoğu zaman tek sayfalık bir belgede izlenen patoloji sonucu, arkasında çok yoğun bir insan emeği ve çoklu laboratuvar basamakları yer almaktadır. Patolojinin olmazsa olmazı, insan ve insan emeğidir. Memorial Patoloji; laboratuvarda tüm aşamaların dijital olarak takip edildiği, çağın tüm imkanlarını içeren teknolojik altyapısıyla, patolojinin mikroskopla başlayan yolculuğunu yapay zeka ve robotik uygulamalara taşımakta, insan emeğini taçlandırmaktadır.

Kimlik doğrulaması

Memorial Patoloji'de laboratuvarın her aşama karekod ile takip edilip her adım dijital olarak izlenmekte ve hata riski minimize edilmektedir.

Fiksasyon

Dokuların, canlılıklarını korumak ve patolojik incelemeleri yıllar sonra da yapabilmek için doku fiksasyonu gerçekleştirilir.

Makroskobik inceleme

Patolojide ameliyat materyali muayene edilir. Makroskobik inceleme aşaması, tanının %50’sini oluşturur.

Parafin blokların hazırlanması

Örnekler, 12 saat süren “doku takip” işlemine alınır. Doku takip işlemi sonunda dokular mumyalanır ve “ölümsüz” hale getirilir.

Parafin bloklardan kesitler alınması

Parafin bloklardan, mikrotom cihazı ile 3-4 mikrometre kalındığında kesitler alınır ve bunlar, ‘lam’ üzerine konulduktan sonra görünür olması için boyanır.

Mikroskobik inceleme

Laboratuvar aşaması tamamlandıktan sonra hazırlanan kesitler hekimler tarafından mikroskobik olarak incelenir ve mikroskop altında hücrelerdeki morfolojik değişiklikler değerlendirilir.

Ek incelemeler

Rutin boyalı kesitlerin ilk değerlendirmesinden sonra, ön tanılar doğrultusunda histokimya, immünhistokimya, immunfloresan gibi ek incelemeler yapmak gerekebilir.

Patoloji Raporunun Hazırlanması

Hekimin incelemesi sonrasında hastanın tanısını belirleyen ve tedavisini yönlendirecek parametreleri içeren patoloji raporu hazırlanır.

PATOLOJİDE TESTLER VE İNCELEMELER

Doku örnekleri söz konusu olduğunda, dokular, seri bir işlemden geçirilerek mikroskop altında incelenebilir hale getirilir.
Histopatolojik incemedeki adımlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
  • Makroskobik Değerlendirme : Dokular uzman doktor tarafından muayene edilir, hastalığı temsil eden örnekler alınır. Tanı için gerekli ilk inceleme adımıdır.
  • Doku takip, kesit ve boyama (Laboratuvar aşaması) : Hekim tarafından örneklenen dokular, patoloji teknisyenleri tarafından parafin bloklar haline getirilerek ‘mumyalanır’.
  • Mikroskobik inceleme : Laboratuvar aşamaları tamamlanan dokular, boyanarak, mikroskop altında incelenebilir hale getirilir ve patoloji uzmanı tarafından tanı için değerlendirilir.
Detaylar için...

Patolojik inceleme için her zaman ‘doku’ gerekli değildir. Bazen doku olmadan, sadece ‘hücre’ örneklemesi ile de patolojik tanı verilebilir. Bu yöntem en sık serviks (rahim ağzı) kanser taramasında uygulanan, ‘servikovajinal smear’ların değerlendirilmesinde kullanılır.

Ayrıca radyolojik incelemeler yardımıyla, dokulardan iğne ile hücre örneklemesi yapılabilmekte ve son yıllarda, hemen tüm organlar için kullanılabilmektedir.
Detaylar için...
Bilimsel gelişmeler ve özellikle ‘Tüm Genom Haritalama’ çalışmalarının ışığında kanserin ‘şifreleri’ her geçen gün daha fazla çözülmektedir. Bu çalışmalar, kanser hücresinin genetik yapısına odaklanmıştır.

Patoloji hücrelerle, ‘Moleküler Patoloji’ ise genler, kromozomlar ve aminoasit dizileriyle ilgilenir. Böylece, yalnızca kanser hücresini yok edecek “akıllı ilaçlar” için doğru hedefler belirlenmesi için çalışılır.
Detaylar için...

KANSERDE PATOLOJİ

Kanserin kesin tanısı için patolojik inceleme şarttır. Kanserin kesin tanısı patolojik inceleme sonucu verilir. Tanı konulan her kanser için pek çok prognostik (gidişatı belirleyici) parametre de patolojik inceleme sonucu belirlenir. Ancak patoloji raporunu eline alan hasta için rapor, anlaşılması zor terimler içerebilir. Patoloji sonucu yorumlama örnekleri için tıklayınız. Hastaya verilecek tedavi seçeneklerin belirlenmesinde (örneğin meme kanserinde hormon tedavisi, akciğer kanseri tedavisinde hedefe yönelik tedavi, kolon/bağırsak kanserinde akıllı ilaçlar) özel bir takım patolojik inceleme yöntemleri gereklidir. Hastada tedavi yanıtının belirlenmesinde de patolojik inceleme önemli bir kilit taşıdır...

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Patoloji raporu, bir konsültasyon raporudur. Yoğun bir emekle hazırlanır. Uzun saatler ve günler boyunca üzerinde çalışılır. Farklı kaynaklardan yararlanılarak hastaya en yararlı ve en doğru yaklaşımın sağlanması için gerekli bilgileri sentez eder. Patoloji raporları, patoloji uzmanı hekimler tarafından hazırlanır. Patoloji raporu, hekimin mikroskop altında görülen değişiklikleri, hastanın klinik özellikleri ile birleştirerek bir bütün olarak ele aldığı bir değerlendirmenin sonucudur.
Patoloji, kanser tanı ve tedavi planına yön vermenin yanı sıra kanser dışı hastalıkların teşhisinde de önemli bir bilim dalıdır. Patoloji raporunun sonucu; enfeksiyon hastalıkları, romatolojik hastalıklar, gastrointestinal sistem rahatsızlıkları (ülseratif kolit, crohn hastalığı, gastrit vb) gibi pek çok hastalığın tanısını belirler.
Detaylı Bilgi için
Kanser tanısının “altın standart” yöntemi patolojik incelemelerdir. Patoloji raporunun sonucu, tanısının yanı sıra hastalığın tüm aşamalarını yönlendirici özelliğe sahiptir. Kanserde tanı ve tedavisinde patolojinin yeri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Patoloji sonucu öğrenmek için olguların %90’ında, 3-7 gün gereklidir. Bu süre, acil tedavi başlanması, hastanın durumunun kritik olması gibi durumlarda 1-2 gün kadar da kısa olabilmektedir. Ancak geriye kalan %10’luk bir kısımda, ek tetkiklerin yapılması, kemik gibi ön işlem gerektiren dokuların incelenmesi ve literatürün araştırılması, konuyla ilgili daha tecrübeli başka hekimlerin fikirleri alınması gibi nedenlerle gecikme yaşanabilir. Bazı durumlarda biyopsi örnekleri, yurtdışına gönderilerek, konunun uzmanı patologlardan fikir istenebilir. Bu gibi ek değerlendirmeler ise süreci uzatabilir. Patoloji sonucundaki bu uzamanın nedeni; hastaya daha net, kesin ve doğru tanının konabilmesi içindir.
Frozen inceleme/ dondurma kesit adı verilen yöntemle, ameliyat sırasında ve hasta anestezi altındayken bazı incelemeler yapılarak cerrahi işleme yön verilebilir. Bu kısmi inceleme ile yalnızca hastaya uygulanacak işlemin değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar verilebilir.
Frozen İnceleme Hakkında Detaylı Bilgi İçin
Patolojik incelemede, dokuların mikroskop altında incelenebilir hale gelmesi için öncelikle bir dizi işlemden geçmesi gerekir. Sonrasında, dokular mikroskop altında bir hekim tarafından incelenir. Bu açıdan Mikrobiyoloji ve biyokimya incelemelerinden farklıdır. Bu inceleme aslında, hastanın tüm klinik ve diğer laboratuvar bulgularının da bir arada değerlendirilmesini de içeren bir konsültasyondur.
Ameliyat materyalleri öncelikle makroskobik olarak, hekimler tarafından muayene edilir, uygun alanlarından örnekler alınarak mikroskop altında incelenecek materyaller hazırlanır. Patolojinin laboratuvar kısmının tamamlanması için en az 0.5-1 günlük bir zaman gereklidir.
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Hastalara yapılan her türlü ameliyat materyali, her türlü doku ve hücre örneklemesi için patolojik inceleme gereklidir. Biyopsi materyalleri (vücuttan alınan her türlü doku örneği), patoloji laboratuvarına geldiğinde, bozulmasını önleyecek ve yıllar sonra da tekrar incelemeye olanak verecek şekilde çeşitli işlemlerden geçerek (doku ve sıvı örneği takip işlemi), parafin blok ‘mum blok’lar içine gömülür. Sonrasında, bu örneklerden mikron kalınlığında kesitler alınarak, boyama işlemleri yapılır ve örnekler mikroskop altında incelemeye hazır hale gelir.
Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili Detaylı Bilgi İçin
Patolojik inceleme sırasında yapılan işlemlerle, biyopsi örnekleri uzun yıllar sonra da değerlendirilebilir özellikte saklanabilmektedir. Böylelikle, gerektiğinde tekrar inceleme yapmak mümkün olabilmektedir. Bu durum tanı revizyonları yanı sıra, tanı sonrasında geliştirilen tedavi seçeneklerinin de değerlendirilmesi için önemlidir. İkinci görüş alınmak istendiğinde, hastaya ait lam ve blokların ilk değerlendirmenin yapıldığı laboratuvardan alınarak başka bir merkezde incelenmesi talep edilebilir.
Parafin bloklar oda sıcaklığında saklanmaktadır.
Patoloji Tıbbın tüm branşlarına hizmet verebilmektedir. Geniş bir yelpazedeki hizmetlerinin kalitesini artırmak, bilimsel gelişmelerin daha sıkı takibini sağlamak amacıyla, patolojide branşlaşmaya gidilmektedir. Memorial Patoloji akademik kadrosundaki branşlaşmaları öğrenmek için tıklayınız.
Ameliyat/rezeksiyon materyalleri
Eksizyonel biyopsiler: Hastalıklı dokunun tamamının çıkarıldığı, hem teşhis hem tedavi amaçlı yapılan biyopsilerdir. Örneğin, deride bulunan ‘ben’/nevüslerin çıkarılmasıdır.
İnsizyonel biyopsiler: Hastalıklı dokunun tamamı çıkarılmadan, bir kısmının örneklendiği biyopsi şeklidir.
Tru-cut/Kesici iğne biyopsisi: Sıklıkla girişimsel radyolojik yöntemlerle, dokulardan kalın bir iğne yardımıyla doku örneklemesi yapılan biyopsi şekli
Sitolojik incelemeler: Minimal invaziv bir yöntem olması nedenli, doku çıkarılmadan, sadece hücrelerin örneklendiği biyopsi şeklidir
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi
Pap Smear testi
Vücut sıvıları: örneğin batın sıvısı, plevral efüzyon değerlendirmesi
Detaylı Bilgi İçin.
Patolog, patoloji uzmanı doktordur. Tıp Fakültesi sonrası, patoloji ihtisası yapmıştır. Dokuları ve hücreleri mikroskop altında inceleyerek hastalıkların tanısını koyar. Patolog, tesadüfen hastaların tanışmak durumunda kaldığı, mikroskop arkasında görülen, hastaların hayatlarına o mikroskobun gözlüğünden baktıklarıyla dokunan bir hekimdir. Patologlarımız hakkındaki ayrıntılı bilgi için.

BİZE ULAŞIN