Dijital Patoloji ile konsültasyon

Kapasite

Memorial Patoloji’nin 2 laboratuvarında bulunan tarama cihazları ile günlük ortalama 700 HE 200 İHK lamı dijitalize edilmekte ve hasta bakımı için hekim erişimine açılmaktadır. Yıllık dijital patoloji hacmi 285.300 lam, 275 TB’dır.

WSI slaytlar

Analog sistemde hazırlanan lamlar, dijital tarayıcılarda x20 ve x40 büyütmede taranır. Tüm lamın dijitalize edilerek, bilgisayar ortamında görüntülenmesini sağlayan WSI (whole slide image) slayt haline geldiğinde, primer tanıda kullanılabilir hale gelir.

WSIslaytlar
Çoklu lamların aynı anda değerlendirilmesi

Çoklu lamların aynı anda değerlendirilmesi

Olgulara ait, lamlar, eş zamanlı değerlendirilebilir ve bu sayede, mikroskopik incelemede görüntü eşleştirmek kolaylıkla mümkün olur

Görüntü üzerinde önemli alan işaretleme, ölçüm yapma ve not alma

Dijital görüntüler üzerinde gerekli olduğunda işaretlemeler yapılabilir, notlar alınabilir, ölçümler mikron hassasiyetinde yapılabilir.

Görüntü üzerinde önemli alan işaretleme
K67 skoru değerlendirme

K67 skoru değerlendirme

Dijital patoloji primer tanıda kullanılan bazı incelemeler için otomatik sayım ve skorlamalara da imkan sağlamaktadır. Laboratuvarımızda bulunan dijital patoloji altyapısı patologlara yardımcı ‘karar destek sistemleri’ni de içermektedir.

Mitoz değerlendirme

Laboratuvarımızda kullanılan dijital patoloji altyapısı, ‘karar destek sistemleri ile, ki67 skoru yanında, otomatik mitoz tespitine olanak sağlamaktadır.

K67 skoru değerlendirme