Dijital Patoloji Çalıştayı

Türk Patoloji Derneği bünyesinde Patoloji Dernekleri Federasyonu Bilişim Çalışma Grubu’nun etkinliği olarak Memorial Sağlık Grubu, Virasoft, Leica, Hamamatsu sponsorluğunda- 4 Mart 2023’de Bahçelievler Memorial Hastanesinde gerçekleştirilen etkinlik patolog, yazılım mühendisi, tıp fakültesi öğrencileri, mühendisler ve endüstri temsilcilerinden oluşan 140 kişilik bir katılım ile gerçekleşti.

-Çalıştay Programı

-Basında Çalıştay

Dijital Patoloji Webinar Serisi

Türk Patoloji Derneği etkinliği olarak Memorial Sağlık Grubu, Koç Üniversite Hastanesi ve Acıbadem Sağlık grubunun katkıları ile hazırlanan webinar serisinde Dijital Patoloji, Yapay Zeka, Dijital İş akışları, Patolojide YZ algoritmaları, YZ ve etik gibi günümüz ve gelecek gündemleri tartışılmaktadır.

-Duyuru Metni

- 1.Webinar- 31 Mayıs 2023

TPD başkanı Dr. Mine Güllüoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı toplantıda Moderatör Dr. İlknur Türkmen, konuşmacı FDA onayı alan ilk patoloji YZ algoritmasının üretcisi PAIGE’in medikal Direktörü Dr. Juan Retamero idi.

Patolojide YZ’nın neden gerekli olduğu, Dijital Patolojinin patolojide yarattığı evrimin tartışıldığı konuşmada katılımcı sayısı 237 idi.

-Webinar Fotoğrafları

-Webinar Videosu

-Duyuru Metni

- 2. Webinar- 25 Temmuz 2023

Dr. Fatma Aktepe ve Dr. Deniz Bayçelebi’nin konuşmacı olduğu webinarda moderatörler Koç Üniversitesi Patoloji AD başkanı Dr. Volkan Adsay ve öğretim üyesi Dr. İbrahim Kulaç Webinarda konu başlığı Dijital Patolojinin Primer Tanıda Kullanımında Validasyon Kuralları ve Memorial Patoloji Dijital Patoloji Validasyon Tecrübesi

-Webinar Fotoğrafları

-Webinar Videosu

-Duyuru Metni

- 3. Webinar- 27 Eylül 2023

Memorial Sağlık Grubu ve Yeditepe Üniversitesi'nden konuşmacılarımız tecrübelerini paylaştıkları webinarda Doç. Dr. Serdar Balcı dijital patolojinin rutin kullanımının iş akışına olan etkileri, kurulum sırasında dikkat edilmesi gerekenleri ve olası sorunlar yanı sıra çözümeleri aktardı. Prof. Dr. Aydın Sav ise nöropatoloji frozenlarında, dijital patoloji ve telepatoloji çözümlerine dair tecrübesini paylaştır. 175 katılımcı ile tamamlanan webinar 150 dk sürdü ve yoğun geribildirimlerle tamamlandı.

-Webinar Fotoğrafları

-Duyuru Metni

- 4. Webinar- 29 Kasım 2023

webinarımızda, konuşmamız Ohio State Üniversitesi Patoloji ve Biyoinformatik departmanından Anil Parwani ve Patolojide Yapay Zeka çözümleri sunan Aiforia firmasından Darshan Kumar.

Webinar takvimi:

Patoloji Atlası

Dr. Serdar Balcı tarafından oluşturulan ve Memorial Patoloji hekimlerinin katkıları ile genişletilen atlas, ilginç patoloji olgularıma ait WSI slaytlarını içermektedir.

https://www.patolojiatlasi.com/
http://www.histopathologyatlas.com/

Patoloji Bölümü Tanıtım Videoları

Akademik Toplantılar

Memorial Klinikopatoloji Toplantıları

Beyin Tümörlerinde 2021 DSÖ Sınıflaması
28 Aralık 2020 / 17.00 - 18.00

  • Moderatör: Prof. Dr. İlknur Türkmen
  • Günümüze kadar olan DSÖ beyin tümörleri sınıflamasına genel bakış Prof. Dr. Türkan Atasever Rezanko, Memorial Sağlık Grubu Patoloji Bölümü
  • 2021 DSÖ sınıflamasında bizi neler bekliyor? Prof. Dr. Tarık Tihan, California Üniversitesi, San Francisco, Patoloji Bölümü, Nöropatoloji Ünitesi

Kongre katılımları

Uluslararası Kongreler

-R/Medicine 2021 ‘Generating reports with R for anatomic pathology laboratory quality control’
Kongre linki: https://r-medicine-2021.netlify.app/

-ECDP 2022- Haziran 2022’de Berlin’de yapılan Avrupa Dijital Patoloji Kongresinde Dijital Patolojinin primer tanıda kullanımı konulu çalışmamız sözlü sunum olarak sunulmuştur.
Kongre linki: https://www.ecdp2022.org/

Poster özeti:Poster için tıklayınız.

-USCAP 2023- Mart 2023’de New Orleans’ta yapılan kongrede 2 poster sunulmuştur.
Poster 1 Poster 2

-ECDP 2023- Haziran 2023’te Budapeşte’de yapılan kongreye ‘Retrospective Evaluation of Artificial Intelligence Solution for Prostate Biopsies’ başlıklı poster sunumu ile katılım sağlanmıştır.

Ulusal Kongreler

  • Ulusal Patoloji Kongresi 2022
  • Memorial Patoloji kurucu hekimi ve koordinatörü Dr. İlknur Türkmen tarafından 3 konuşma yapılmıştır. Konu başlıkları; ‘Dijital Patoloji Kurulumu sırasında bizi ne bekler’ , ‘Patoloji Bilgi Yönetim Sistemi ve Kalite Kontrolü’ ve ‘Özel Patoloji Laboratuvarları ve sorunları’ ’Dijital Patoloji Kurulumu- Memorial Patoloji Deneyimi’ başlıklı poster sunumu yapılmıştır.
  • Ulusal Patoloji Kongresi 2023
  • 25-29 Ekim 2023’de yapılan Ulusal Patoloji Kongresin’de Dr. İlknur Türkmen ‘Dijital Patoloji ve Kalite’ başlıklı konuşmasında, Dijital Patolojide kalite, kalite kontrol adımları, kalite güvencesi ile ilgili Memorial Patoloji tecrübesini ve güncel literatürü paylaşmıştır. Ayrıca ISO15189 akreditasyonu için gerekleri, Kalite Güvencesinde dijital iş akışının kullanımı üzerine konuşmuştur.