• Antalya dışındaki tüm lokasyonlardan gelen patolojik materyaller, Özel Memorial Patoloji Laboratuvarında işleme alınmaktadır. Antalya’da ki hastanelerimiz (Memorial Antalya, Medstar Antalya ve Topçular) Memorial Antalya Patoloji Laboratuvarımızda işleme alınmaktadır.
 • Her lokasyonda patoloji laboratuvarından sorumlu bir tekniker bulunmaktadır.
 • Ameliyathane, Radyoloji ve Polikliniklerden gelen biyopsi ve sitoloji materyalleri, Porter aracılığıyla ilgili lokasyondaki sorumlu patoloji teknikerine teslim
 • Lokasyonlarda bulunan teknikerler, materyallerin; kimlik doğrulama, kayıt ve uygun koşullarda transferinden
 • Materyaller Özel Memorial Patoloji Laboratuvarı’na belirlenen saatlerde; kurye, kargo ve araçlar ile teslim
 • Transfer özel taşıma çantaları ile gerçekleştirilir.
 • Çantalar teslim edilmeden önce çanta numarası ve içeriği kayıt altına alınır.

POLİKLİNİKLER, KLİNİKLER VE AMELİYATHANELERDEN PATOLOJİYE NUMUNE TRANSFER SÜRECİ

 1. Hastadan alınan hiçbir doku klinisyene danışılmadan atılmaz. Herhangi bir dokuda patolojik inceleme yapılmadan atılması durumunda sorumluluk cerraha aittir ve bu durum “Patoloji /Sitoloji Bilgilendirme ve Onam Formu”nda bulunan ‘Uygulamanın Reddi’ kısmında yazılı ve imzalı olarak kayıt altına alınır.
 2. Hemşire, alınan örnek tipine göre bekletmeden % 10 formaldehit solüsyonuna veya özellikli bir çalışma yapılacaksa patoloji laboratuvarının önerdiği koruyucu sıvıyı koyar (Bouın, RPMI solüsyonu gibi). Cerrahi müdahale bitiminde hemşire, örnekle ilgili bilgileri (nereden alındığı, cinsi, kaç tane olduğu ve diğer ek bilgileri) cerraha onaylatır. Örnek üzerine hasta barkodu yapıştırılır.
 3. Hemşire, patoloji örneğini Patoloji İstek Formu ile birlikte gönderilmek üzere hazırlanır, Patoloji Numune Teslim Kayıt Defteri’ne kaydedilir. HBYS’den uygun girişler yapılır ve numune Porter aracılığıyla patolojiye gönderilir.

BİYOPSİ MATERYALLERİNİN GÖNDERİMİ

 1. Biyopsi materyalleri ilgili lokasyondaki patoloji teknikerine teslim
 2. Patoloji numune kabulde görevli çalışan tarafından teslim alınan materyal, kimlik doğrulamasının ardından kayıt işlemi gerçekleştirilir.
 3. Biyopsi materyalleri %10 tamponlu formol içerisinde fikse olmalıdır. Materyal başka bir sıvı ya da sıvısız bir şekilde kesinlikle bekletilmez.
 4. Materyal teslim alındıktan sonra, fiksasyon sıvısı kontrolünü Materyalin bulunduğu kap içerisinde fiksasyon sıvısı, materyalin tamamının üzerini örtecek kadar fazla olmalıdır.
 5. Radikal ve tümörlü vakalarda otolizi önlemek amacı ile gelen materyal uygun şekilde açılarak, tüm alanlarına fiksasyon sıvısı nüfuz etmelidir.
 6. Lokasyonda bulunan sorumlu tekniker parçaları uygun bir şekilde açar. İhtiyaç halinde merkez laboratuvarda bulunan sorumludan destek alarak materyalin uygun şekilde açılmasını ve fikse olmasını sağlar.
 7. İçerisinde bulunan fiksasyon sıvısı dökülmeyecek şekilde paketleme yaparak; ilgili kurye, kargo veya araca teslimatını gerçekleştirir.

SİTOLOJİ MATERYALLERİNİN GÖNDERİMİ

 1. Sitoloji materyalleri ilgili lokasyondaki patoloji teknikerine teslim edilir.

 2. Teslim edilen smearler uygun kap içerisinde ise kimlik doğrulamasının ardından kayıt işlemi gerçekleştirilir.
 3. Vücut sıvıları teslim alınır alınmaz, kapak kısımları parafilm ile sarılır ve buz aküsüne sabitlenerek transferi gerçekleştirilir. En fazla 24 saat bekletilmek durumunda kalınan sıvılar, bir şey karıştırılmadan buzdolabının kapağında bekletilmeli, mesai başlangıcında gönderilmelidir.
 4. 24 saati aşan sürede gönderilecek sıvı materyaller; %96 alkol ile bire bir oranında eşit derecede (1:1) karıştırılarak fikse edilir ve buzdolabının kapak kısmında bekletilir. Mesai başlangıcında buz aküsüne sabitlenerek Özel Memorial Patoloji Laboratuvarı’na gönderilir.