Günümüz yapay zeka çağında, patoloji de teknolojik gelişmelerden yararlanmıştır. Artık, mikroskop altında incelenen lamlar, bilgisayar ortamına aktarılabilmekte, bilgisayar programları ile değerlendirilebilmekte ve yapay zeka uygulamaları ile zenginleştirilmektedir.

Yapay zeka uygulamaları ile patologların mikroskop altında yaptığı bazı analizler, bilgisayar yardımı ile yapılabilmekte, bu sayede sayısal verilerin daha doğru olması sağlanmakta ve standardize edilmektedir. Ayrıca patolog mesaisini daha kalifiye analizler için kullanabilmektedir.

Memorial Patoloji, “Dijital patoloji” ile yakın coğrafyada referans merkezi olmak HEDEFİNDEDİR…

Memorial Patoloji, günümüz yapay zeka çağındaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak, küresel bir platforma dönüşen, “dijital patoloji” alanındaki altyapısı ile de öne çıkmaktadır. Bu çözümde Dünya’da FDA onayı olan iki sistemden biri olan LEICA APERIO ve SECTRA ile çözüm ortağıdır.
Dünyanın her noktasından ulaşılabilir olan ve herhangi bir sağlık kuruluşundaki patoloji uzmanının görüntüleyebileceği sanal ortama taşınan veriler; bilgisayar ortamına aktarılabilmekte, bilgisayar programları ile değerlendirilebilmekte ve yapay zeka uygulamaları ile zenginleştirilmektedir. Dijital patoloji ile mikroskop altında incelenen patoloji preparatları, HD görüntü kalitesine sahip ekranlarda daha ayrıntılı olarak incelenebilmektedir. Bu sayede, uzman kadrosunun tüm hastanelerinde hizmet vermesi sağlanmakta, lokasyondan bağımsız olarak, yurtdışında da hastalara ulaşma şansı yakalanmaktadır. Dijital Patoloji hem -gerekli olduğunda- yurtdışındaki daha donanımlı patoloji laboratuvarlarından danışmanlık hizmeti almayı, hem de patoloji hizmeti ve branşlaşmış patoloji kadrosuna ulaşımı kısıtlı coğrafyalara hizmet verme imkanı sunarak, Memorial Patoloji’yi bir dünya markası olma vizyonu ile öne çıkarmaktadır…


Dijital Patoloji Nedir?

Dijital patolojiyi patoloji incelemesinde kullanılan preparatların yüksek çözünürlükte taranarak bilgisayar ortamına aktarılması ve bu görüntülerin iletilme ve işlenme süreci olarak tanımlayabiliriz.

Dijital patolojinin kullanım alanları

Dijital patoloji ilk etapta araştırma ve eğitim amacıyla kullanılmaya başlanmış, daha sonra uzak merkezlerdeki uzman patologlara vaka danışmada (konsültasyon) ve frozen incelemede (ameliyat sırasında hızlı tanı) yerini almıştır. Ayrıca Tıp Fakültelerinde patoloji eğitiminde de kullanılmaktadır. Bir hastalığın ilk tanısı için mikroskop yerine kullanımı, yakın zamanda FDA tarafından onaylanmış ve an itibari ile rutin patoloji işleyişinde yerini almıştır.
Şu anda 5 ilde 11 hastanesi ile tüm Türkiye’ye hizmet veren Memorial Sağlık Grubu bünyesinde kurulan Memorial Patoloji de kurumun vizyonuna uygun şekilde dijital patolojininin kullanımı ile ulusal ve yakın tarihte uluslararası arenada hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Dijital patoloji hastalık tanısında kullanımı

Dijital patoloji, hastalıkların tanısına yardımcı özelliklerin tespit edilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Karaciğer yağlanmasının ölçülmesi, tümör büyüklüğünün ve derinliğinin ölçülmesi, tümörün cerrahi sınırlara olan uzaklıklarının tespiti, tümör ile çevre dokunun ayrılması immünohistokimyasal belirteçlerin sayısal olarak doğru raporlanması gibi alanlarda geliştirilmiş yazılım ve karar destek sistemleri mevcuttur.

Yapay zekanın Patoloji’de kullanımı

Patoloji morfoloji temelli bir bilim dalıdır, yani görsellerin yorumlanması esasına dayanır. “Yapay zeka”, “Makine öğrenmesi” ise bilgisayarların çok sayıda (binlerce) görseli inceleyerek “öğrenmesi” ve sonrasında verilen görsellerin tanınması esasında çalışır. Bu nedenle Patolojide yapay zeka uygulamaları; immunhistokimyasal incelemelerin sayılması, patern analizi başta olmak üzere pekçok alanda kullanılmaktadır. Açıklanabilir yapay zeka konusunda da araştırma ve geliştirme çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir.