Memorial Patoloji, İstanbul’da bulunan “Merkez Laboratuvar”ın yanı sıra Memorial Antalya Hastanesi bünyesindeki ikinci bir laboratuvar ve tüm hastanelerinde “İntraoperatif Konsültasyon” hizmeti sağlayacak uzman kadrosu ve teknik alt yapısı ile hayata geçirilmiştir.

Branşlarında uzman güçlü doktor kadrosu
Memorial Patoloji kadrosunda 4 profesör, 3 doçent ve 4 uzman hekim görev yapmaktadır. Bilginin yarılanma ömrünün günlerle ifade edildiği günümüzde, pek çok branşta olduğu gibi patolojide de ‘branşlaşma’/’yan dal uzmanlıkları’ mevcuttur.
Hekimlerimiz ve uzmanlık alanları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız...

Donanımlı Laboratuvar alt yapısı
Merkezimiz, kurulduğu andan itibaren tüm Türkiye’deki 5 ilde, 11 hastane ve yıllık 75.000 hastaya hizmet vermektedir. Bu kapasitesini her yıl geliştirmek hedefinde olan Memorial Patoloji’nin temel ilkesi; MSG’nin misyon ve vizyonuna paralel olarak ‘Doğru, Zamanında, ve Güvenilir Patoloji Hizmeti’ ve ‘Kalitesini Her Alanda Belgelendirebilen’ bir patoloji laboratuvarı olmaktır. FDA onaylı Dijital patoloji alt yapısı ve ISO 15189 belgeli MSG Genetik Laboratuvarı ile ortak yürüttüğü geniş moleküler patolojik incelemeler ile çağın gereklerini sağlayan son teknolojik donanıma sahiptir.

Patolojinin temelinde, insan ve insan emeği vardır. Hayatımızın her adımının dijitalize olduğu çağımızda, insan faktörüne bağlı hata riskinin en aza indirilmesinde, teknolojik donanımdan yararlanmak önemlidir. Memorial Patoloji, kayıt aşamasından raporlamaya kadar tüm basamaklarda karekod takibinin yapıldığı, kalite ve laboratuvar kontrolünün her an takibini sağlayan yazılım altyapısını kullanan Türkiye’deki ilk patoloji merkezidir.

Kanser genetiğine özel çalışmalar
Bilimsel gelişmeler ve özellikle ‘Tüm Genom Haritalama’ çalışmalarının ışığında kanserin ‘şifreleri’ her geçen gün daha da çözülmektedir. Bu çalışmalar, kanser hücresinin genetik yapısına odaklanmıştır. Patoloji hücreler ile ilgilenirken, ‘Moleküler Patoloji’ hücrelerin genleri, aminoasit dizileriyle ilgilenir. Bu sayede sadece kanser hücresini gösteren belirteçler bulunmakta ve özellikle tedaviler için daha doğru hedefler belirlenmektedir. Son yıllarda her geçen gün önemi artan ‘Hedefe Yönelik’ tedavinin temelinde bu moleküler çalışmalar yer almaktadır. Özellikle bazı tümör tiplerinde (bazı yumuşak doku ve beyin tümörleri) ise hem tanı hem prognoz (hastalığın gidişatı) tayini için de ‘Moleküler Patolojik’ tetkikler gerekli olabilmektedir.
Memorial Patoloji; çalışmalarını, grup bünyesinde yer alan kapsamlı genetik laboratuvarı ile ortak çalışmalar da yaparak yürütmektedir.
Kanserde Patoloji ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız...