Kalite, bir ürün veya hizmetin ‘iyi’ olduğunun bir ölçüsüdür. Kalite, ilk olarak endüstride kullanılmış olmakla birlikte, ‘Kalite Güvencesi’ artık tıp alanının da vazgeçilmezidir ve hastaların iyi sağlık hizmeti aldıklarını ve doktorların işlerini iyi yaptıklarını belgeleyebilmektedir.
Hastanelerde kalite çalışmaları yapılırken, sistemin çeşitli bileşenlerinin düzenli olarak denetlenmesi ile hataya sebep olabilecek durumlar tanımlanır, beklenen sonuçlardan sapmalar belgelenir ve kalite sistemlerinin çalıştığı doğrulanır. Kalite çalışmalarının verimliliğini takip etmekte tüm bu önlemler kalite iyileştirme alanlarının tanımlanması ve iyileştirmelerin işe yarayıp yaramadığının gösterilebilir nitelikte olmasını sağlar

Patoloji Laboratuvarının ürünü ‘Patoloji raporudur ve bu hasta yanısıra, klinisyen, patolog, hastane yöneticileri ve sağlık sistemini de etkilemektedir. Yörükoğlu ve ark.nın 2009 tarihli, Türkiye’deki 84 merkeze ait verileri inceledikleri çalışmasında merkezlerde %48,5 oranında kalite kontrol yöntemlerinin kullanıldığı ancak, patolojiye özgü sistemlerin kullanımının kısıtlı olduğu vurgulanmaktadır.

Ülkemizde Patoloji KK çalışmaları yapılmakla birlikte, sistematik ve ulusal ölçekli kullanım henüz mevcut değildir ve büyük ölçüde akreditasyon kriterleri ve kişisel çabalarla sınırlıdır.
Memorial Sağlık Grubu Türkiye’de ilk JCI akreditasyonunu ilk alan ve en uzun süre devam ettiren kuruluştur ve temel hizmet ilkelerinden birini ‘kaliteli hizmet vermek’ olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda Memorial Patoloji Merkezi de ilk olarak ISO15189 Akreditasyonu hedefleyerek kurulmuş ve CAP (College of American Pathologists) standartları çerçevesinde hizmet vermek üzere planlanmıştır.

Memorial Patoloji Merkezi’nde tüm patoloji işleyişi, preanalitik, analitik ve postanalitik süreçler olarak takip edilmekte, ‘Kalite İndikatörleri’ kullanılarak, kalite sayısal olarak belgelenmekte, gerekli alanlarda iyileştirmeler yapılarak, verilen hizmetin kalitesi sürekli olarak takip edilmektedir.