Центърът за патология Мемориал, заедно с „Централната лаборатория“ в Истанбул, е втората лаборатория в структурата на Болница Мемориал Анталия, която със своя експертен персонал и техническа инфраструктура предоставя услугата „Интраоперативна консултация“ във всичките си болници.

Първокласен екип от лекари, всеки експерт в своята област
Кадрите в Патологичен център Мемориал са 5-ма професори, 3-ма доценти и 4-ма лекари-специалисти, като всеки от тях е експерт в своята област. В днешно време, когато знанието е много по-лесно достъпно и можеш да се сдобиеш с него за дни, подобно на много други сектори и в патологията има „специализиране в различни медицински области и подспециалности“.
За подробна информация натиснете тук.

Оборудвана лабораторна инфраструктура
От създаването си нашият център годишно обслужва 75 000 пациенти в 11 болници, намиращи се в 5 области на Турция. Центърът за патология Мемориал цели да развива този капацитет всяка година и в съответствие с мисията и визията на Здравна група Мемориал, неин основен принцип е да бъде патологична лаборатория, която предоставя „Точна, навременна и надеждна патологична услуга“ и която „Документира качеството си във всяка област“ . Центърът разполага с най-новото технологично оборудване, което отговаря на съвременните изисквания, с инфраструктура за дигитална патология, одобрена от Американската aгенция за контрол на храните и лекарствата (FDA) и сертифицирана по ISO 15189, има възможност за провеждането на обширни молекулярно-патологични изследвания, съвместно с Генетичната лаборатория на Здравна група Мемориал.

В основата на патологията стои човекът и човешкият труд. В нашата епоха, когато всяка стъпка от живота ни е дигитализирана, е важно да се използва технологичното оборудване, за да се сведе до минимум рискът от грешки поради човешкия фактор. Патологията на Мемориал е първият патологичен център в Турция, който използва софтуерната инфраструктура и дава възможност за проследяване на данните през всички етапи – от етапа на регистрация до отчитането, също така осигурява качеството и лабораторния контрол по всяко време.

Изследвания, специфични за раковата генетика
В светлината на научните разработки, особено в светлината на проучванията за „Картографиране на целия геном“, с всеки изминал ден все повече се дешифрират „кодовете“ на рака. Тези изследвания са фокусирани върху генетичната структура на раковата клетка. Докато патологията се занимава с клетките, „Молекулярната патология“ се занимава с гените в клетките и веригите на аминокиселините. По този начин се откриват маркери, показващи само раковите клетки и така се определят по-точни цели за лечение. Тези молекулярни изследвания са в основата на терапията с „целева насоченост“, която става все по-важна през последните години. Особено при някои видове тумори (някои тумори на меките тъкани и мозъка) може да са необходими „молекулярно-патологични” изследвания както за диагностика, така и за прогноза (протичане на заболяването).
Центъра за патология Мемориал извършва своите проучвания в сътрудничество с главната генетична лаборатория в рамките на здравната група.
за подробна информация...