დღევანდელ, ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში პათოლოგიამ ისარგებლა ტექნოლოგიური განვითარებებითაც. ახლა მიკროსკოპის ქვეშ გამოკვლეული სლაიდები შეიძლება გადავიდეს კომპიუტერულ გარემოში, შეფასდეს კომპიუტერული პროგრამებით და გამდიდრდეს ხელოვნური ინტელექტის პროგრამებით.

ხელოვნური ინტელექტის პროგრამებით, პათოლოგების მიერ მიკროსკოპის ქვეშ ჩატარებული ზოგიერთი ანალიზის გაკეთება შესაძლებელია კომპიუტერის დახმარებით, რითაც რიცხვითი მონაცემები გახდება უფრო ზუსტი და სტანდარტიზებული. გარდა ამისა, პათოლოგს შეუძლია გამოიყენოს მათი კვლევები უფრო კვალიფიციური ანალიზისთვის.

მემორიალური პათოლოგია, თავისი "ციფრული პათოლოგიით", მიზნით, იყოს ახლომდებარე გეოგრაფიული რეფერენცირებული ცენტრი.

მემორიალური პათოლოგია ასევე გამოირჩევა თავისი ინფრასტრუქტურით "ციფრული პათოლოგიის" სფეროში, რომელიც გადაიქცა გლობალურ პლატფორმად, რაც დამოკიდებულია დღევანდელი ხელოვნური ინტელექტის ეპოქის ტექნოლოგიურ განვითარებაზე. ამ გამოსავალში ეს არის LEICA APERIO და SECTRA– ს პარტნიორი, რომელიც წარმოადგენს FDA– ს დამტკიცების სისტემას მსოფლიოში.
ვირტუალურ გარემოში გადატანილი მონაცემები, რომლის წვდომაც მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან არის შესაძლებელი და მისი ნახვა ნებისმიერი სამედიცინო დაწესებულების პათოლოგს შეუძლია; მისი გადატანა შესაძლებელია კომპიუტერულ გარემოში, შეფასება კომპიუტერული პროგრამებით და გამდიდრება ხელოვნური ინტელექტის პროგრამებით. ციფრული პათოლოგიით მიკროსკოპში გამოკვლეული პათოლოგიის პრეპარატების უფრო დეტალურად შესწავლა შესაძლებელია HD გამოსახულების ხარისხის ეკრანებზე. ამ გზით, უზრუნველყოფილია, რომ საექსპერტო პერსონალი უზრუნველყოფს მომსახურებას ყველა საავადმყოფოში და შესაძლებელია საზღვარგარეთ მყოფ პაციენტებზე წვდომა , განურჩევლად ადგილმდებარეობისა.

ციფრული პათოლოგია ხაზს უსვამს მემორიალურ პათოლოგიას მსოფლიო ბრენდად გადაქცევის ხედვით საზღვარგარეთ უფრო აღჭურვილი პათოლოგიის ლაბორატორიებიდან საკონსულტაციო მომსახურებით (საჭიროების შემთხვევაში) და პათოლოგიის მომსახურებით და იმ რეგიონების მომსახურებით, რომლებსაც აქვთ პათოლოგიის სპეციალიზირებული პერსონალის შეზღუდული წვდომა.


რა არის ციფრული პათოლოგია?

ჩვენ შეგვიძლია განვსაზღვროთ ციფრული პათოლოგია, როგორც პათოლოგიის გამოკვლევის დროს გამოყენებული პრეპარატების სკანირების მაღალი გარჩევადობა და მათი გადატანა კომპიუტერულ გარემოში და ამ სურათების გადაცემა და დამუშავება.

ციფრული პათოლოგიის გამოყენება:

ციფრული პათოლოგიის გამოყენება პირველად დაიწყო კვლევისა და განათლების მისაღებად, შემდეგ კი ადგილი დაიკავა დისტანციურ ცენტრებში სპეციალისტ პათოლოგებთან კონსულტაციის (კონსულტაციის) და გაყინული გამოკვლევის დროს (ოპერაციის დროს სწრაფი დიაგნოზი). იგი ასევე გამოიყენება პათოლოგიურ განათლებაში სამედიცინო ფაკულტეტებში. მისი გამოყენება მიკროსკოპის ნაცვლად დაავადების პირველი დიაგნოზის დასმისთვის ახლახანს დამტკიცდა FDA– ს მიერ და ახლა მას ადგილი უკავია რუტინულ პათოლოგიურ სამუშაოებში.
მემორიალური პათოლოგია დაარსდა მემორიალური ჯანმრთელობის ჯგუფის შემადგენლობაში, რომელიც ამჟამად ემსახურება მთელ თურქეთს 5 პროვინციის 11 საავადმყოფოთი. მისი მიზანია ემსახუროს ეროვნული და ახლახან საერთაშორისო ასპარეზზე გასული ციფრული პათოლოგიის გამოყენებით, დაწესებულების ხედვის შესაბამისად.

ციფრული პათოლოგიის გამოყენება დაავადების დიაგნოზში:

ციფრული პათოლოგია ფართოდ გამოიყენება იმ მახასიათებლების დასადგენად, რომლებიც ხელს უწყობს დაავადებების დიაგნოზს.
არსებობს პროგრამებისა და გადაწყვეტილებების მხარდაჭერის სისტემები, რომლებიც შემუშავებულია ისეთ ადგილებში, როგორიცაა ღვიძლის სტეტოზის გაზომვა, სიმსივნის ზომისა და სიღრმის გაზომვა, სიმსივნის დაშორება ქირურგიულ საზღვრებამდე, სიმსივნისა და მიმდებარე ქსოვილის გამოყოფა და იმუნოჰისტოქიმიური ნიშნების ციფრული სიზუსტით მითითება

ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება პათოლოგიაში:

პათოლოგია მორფოლოგიაზე დაფუძნებული მეცნიერებაა, ანუ იგი ემყარება სურათების ინტერპრეტაციას. , "ხელოვნური ინტელექტი", "მანქანური სწავლება" მეორეს მხრივ,მუშაობს კომპიუტერების "სწავლის" საფუძველზე მრავალი (ათასობით) სურათის გამოკვლევით და შემდეგ მოცემული სურათების ამოცნობით. მაშასადამე, ხელოვნური ინტელექტის პროგრამები პათოლოგიაში; იგი გამოიყენება მრავალ სფეროში, განსაკუთრებით იმუნოჰისტოქიმიური გამოკვლევების დათვლისა და ნიმუშების ანალიზის დროს. კვლევისა და განვითარების კვლევები, რომლებიც აიხსნება ხელოვნურ ინტელექტზე, ძალიან სწრაფად გრძელდება.