ჩვენს შესახებ

მემორიალური პათოლოგია, სტამბულში მდებარე "ცენტრალური ლაბორატორია", ასევე რიგით მეორე მემორიალური ანტალიის საავადმყოფოს მეორე ლაბორატორია და მთელს კლინიკებში ‘’ინტრაოპერაციული კონსულტაცია "მომსახურეობის გაწევის პროფესიონალი კადრებით და თავისი ტექნიკური ინფრასტრუქტურით იქნა განხორციელებული.

მემორიალის პათოლოგიური ცენტრი სამეცნიერო კლინიკური ინფორმაციის ფონდზე დაავადების დიაგნოზის უზრუნველყოფას,პაციენტის დაკვირვებითა და შემდგომი მკურნალობისთვის საჭირო ინფორმაციის გაშუქებით სამკურნალო გეგმის ჩამოყალიბებას, სიმსივნის საბჭოებში აქტიური როლის შესრულებით პაციენტის დაკვირვებასა და მკურნალობისთვის გთავაზობთ მომსახურებას, რომელიც ეფუძნება გუნდური მუშაობის პრინციპებს, რათა ითამაშოს როლი მის მკურნალობაში.

თურქეთში ჯანდაცვის სექტორში მოწინავე და საერთაშორისო ასპარეზზე მრავალი პირველობის ხელის მოწერით მეორიალის ჯანდაცვის ჯგუფი, რომელიც უზრუნველყოფს პაციენტის ჯანდაცვის მომსახურეობას მსოფლიოს 192 ქვეყანაში, 2020 წლის ბოლო კვარტალში მემორიალური პატოლოგიური ცენტრის განხორციელებით, ამ სფეროში თურქეთსა და მსოფლიოში მიზნად ისახავს იყოს მითითებული ცენტრი.

ექიმთა ძლიერი გუნდი, რომლებიც თავიანთი დარგის ექსპერტები არიან
მემორიალში არის 5 პროფესორი, 3 ასოცირებული პროფესორი და 4 სპეციალისტი ექიმი პათოლოგის პერსონალი. დღეს, როდესაც ნახევარი ცხოვრების ცოდნა დღეებით გამოიხატება,როგორც ბევრ ფილიალში პათოლოგიშიც კი არის ბევრი "განშტოება"/ " მცირე სპეციალობები".
დააწკაპუნეთ აქ დეტალური ინფორმაციისთვის ჩვენი ექიმების და მათი სპეციალობების შესახებ ...

აღჭურვილი ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურა
ჩვენი ცენტრი, დაარსების დღიდან მოყოლებული მთელს თურქეთში 5 წელიწადში 11 საავადმყოფოს და ყოველწლიურად 75,000 პაციენტს ემსახურება.მემორიალური პათოლოგიის ძირითადი პრინციპი,რომელიც მიზნად ისახავს ყოველწლიურად ამ შესაძლებლობების განვითარებას ; MSG-ის მისიისა და ხედვის პარალელურად, ეს არის პათოლოგიის ლაბორატორია "ზუსტი, დროული და სანდო პათოლოგიური მომსახურეობა " და მისი ხარისხის ყველა სფეროში დადასტურება". FDA-ს მიერ დამტკიცებული ციფრული პათოლოგიის ინფრასტრუქტურითა და ISO 15189 სერტიფიცირებული MSG გენეტიკის ლაბორატორიით, ერთობლივი მოლეკულური პათოლოგიური გამოკვლევებით, აქვს უახლესი ტექნოლოგიური აღჭურვილობა, რომელიც უზრუნველყოფს ეპოქის მოთხოვნებს, პათოლოგიის საძირკველში ადამიანი და ადამიანის შრომა არის ჩადებული.ჩვენი ცხოვრების ყოველი ნაბიჯი დიგიტალიზაციის ასაკში მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიური აღჭურვილობის გამოყენება ადამიანის ფაქტორთან დაკავშირებული შეცდომების რისკის მინიმუმამდე შესამცირებლად. FDA– ს მიერ დამტკიცებული ციფრული პათოლოგიის ინფრასტრუქტურით; და ფართო მოლეკულური პათოლოგიური გამოკვლევები, რომლებიც ჩატარდა ISO 15189– თან ერთად; ასევე სერტიფიცირებული MSG გენეტიკის ლაბორატორია.

მემორიალური პათოლოგია პირველი პათოლოგიის ცენტრია თურქეთში, სადაც მონაცემთა მატრიცის მიკვლევა ხორციელდება რეგისტრაციიდან მოხსენებამდე ყველა ეტაპზე, და იყენებს პროგრამულ ინფრასტრუქტურას, რომელიც უზრუნველყოფს ხარისხსა და ლაბორატორიულ კონტროლს ნებისმიერ დროს .

სპეციალური კვლევები კიბოს გენეტიკაზე
მეცნიერული განვითარების ფონზე და განსაკუთრებით " მთელი გენომის რუკების" კვლევით, კიბოს "კოდები" ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტად იხსნება. ეს კვლევები ფოკუსირებულია კიბოს უჯრედის გენეტიკურ შემადგენლობაზე. იმ დროს,როცა პათოლოგია ეხება უჯრედებს," მოლეკულური პათოლოგია" ეხება უჯრედების გენებსა და ამინომჟავების თანმიმდევრობებს. ამგვარად , არსებობს მარკერები რომლითაც ნაჩვენებია მხოლოდ კიბოს უჯრედები და განისაზღვრება უფრო ზუსტი სამიზნეები, განსაკუთრებით მკურნალობისთვის. ეს მოლეკულური კვლევები "მიზანზე ორიენტირებული" მკურნალობის საფუძველია, რომელიც ბოლო წლებში სულ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა. განსაკუთრებით ზოგიერთ სიმსივნის ტიპებში (ზოგიერთებში რბილი ქსოვილებისა და ტვინის სიმსივნეები), "მოლეკულური პათოლოგიის" გამოკვლევების ჩატარებით შესაძლებელია, როგორც დიაგნოზის, ასევე პროგნოზის განსაზღვრა (დაავადების მიმდინარეობა). მემორიალური პათოლოგია; იგი ასევე ახორციელებს კვლევებს ფართო შესაძლებლობების მქონე გენეტიკურ ლაბორატორიასთან თანამშრომლობით.